OCA
Symposium

21
Sept 2019

Oncologie: geïntegreerde aanpak

OCA
Symposium

21
Sept 2019

Oncologie: geïntegreerde aanpak

OCA
Symposium

21
Sept 2019

Oncologie: geïntegreerde aanpak

OCA
Symposium

21
Sept 2019

Oncologie: geïntegreerde aanpak

OCA
Symposium

21
Sept 2019

Oncologie: geïntegreerde aanpak

Oncologisch Centrum Aalst

Wie

Zijn

We

Bij de behandeling van kankerpatiënten zijn talrijke medische disciplines betrokken. Hoewel het dossier van elke patiënt wordt besproken in het Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC), willen de betrokken medische diensten hun samenhang nog verder versterken en hun werking nog beter op elkaar afstemmen en integreren.

Wij geloven dat een goede samenwerking met de betrokken medische diensten in de ziekenhuizen van onze regio het ook mogelijk maakt om de dialoog en interactie met de eerstelijnszorg naar een hoger niveau te tillen.

Daartoe werd het Oncologisch Centrum Aalst opgericht; een naam die al vooruitblikt op een nauwere samenwerking binnen een regionaal netwerk – zowel tussen ziekenhuizen als met de eerste lijn.

Oncologisch Centrum Aalst

Onze

Visie

Het Oncologisch Centrum Aalst wil uitgroeien tot een gestroomlijnd expertisecentrum op het vlak van oncologie, van diagnose over behandeling tot het fysieke en mentale herstel, waarin het welzijn van de patiënt centraal staat. Daartoe richt het Oncologisch Centrum Aalst zich op vier krachtlijnen.

 • Kwaliteit
  Wij werken volgens internationale standaarden en guidelines, voorzien in een permanente bijscholing van al onze experten, en investeren in up-to-date medische apparatuur. Wij laten onze werking accrediteren door internationaal erkende instanties.

 • Innovatie
  Wij streven voortdurend naar verbetering en passen daartoe de nieuwste inzichten, technieken en technologie toe. Bovendien willen wij zelf een bijdrage leveren aan medische innovatie, onder andere door als onderzoekscentrum voor internationale klinische studies actief te zijn.

 • Integratie
  Wij geloven in een multidisciplinaire benadering en een nauwe betrokkenheid van alle zorgprofessionals in de keten: van diagnose, over behandeling tot nazorg en opvolging. Wij willen daartoe actief luisteren naar de zorgverleners uit de eerste lijn.

 • Nabijheid
  Wij streven ernaar om dicht bij de patiënt en zijn directe omgeving te staan. Wij geloven dat de oncologische patiënten uit Aalst en omgeving toegang moeten hebben tot de beste behandeling in eigen regio.

21 September 2019

PROGRAMMA

Moderatoren: Dr. S. Bral en Dr. N. Van Heddeghem

9:00

Onthaal en inschrijvingen

9:20

Welkom door Dr. S. Bral

9:30

Dr. H. Roelstraete

"Breathhold"-techniek bij linker borstbestraling

9:50

Dr. O. De Winter & Dr. W. Simoens

PET-CT Zuidoost-Vlaanderen: overzicht en evaluatie na 1,5 jaar interdisciplinaire en interregionale samenwerking.

10:10

Dr. K. Traen

Heelkundige aanpak borstkanker: less is more

10:30

Koffiepauze

11:00

Dr. G. De Naeyer & Prof. Dr. A. Mottrie

20 jaar oncologische robotchirurgie in het OLV: Klaar voor de toekomst en ORSI academy: meer dan alleen maar topchirurgen in de maak

11:20

Dr. P. Vercauter

PROMs: Kwaliteit van kankerzorg verbeteren door meer naar de patiënt te luisteren

11:40

Dr. V. Casneuf

Screening naar darmkanker in België: waar staan we in 2019?

12:00

Dr. E. Samyn

Rol van de huisarts in het nieuwe oncologische landschap

12:15

Slotwoord door Dr. N. Van Heddeghem

12:20

Diner

21 September 2019

SPREKERS

Dokter Bral

Dr. Samuel BRAL

Staflid dienst Radiotherapie, OLV

Zorgzonecoördinator Oncologie, OLV

Dokter Casneuf

Dr. Veerle CASNEUF

Staflid dienst Gastro-enterologie, OLV

Dokter De Naeyer

Dr. Geert DE NAEYER

Staflid dienst Urologie, OLV

Dokter De Winter

Dr. Olivier DE WINTER

Diensthoofd Nucleaire geneeskunde, OLV

Prof Dokter Mottrie

Prof. Dr. Alex MOTTRIE

Diensthoofd Urologie, OLV

CEO ORSI Academy

Dokter Roelstraete

Dr. Heidi ROELSTRAETE

Staflid dienst Radiotherapie, OLV

Medisch coördinator Borstkliniek, OLV

Dokter Samyn

Dr. Emmanuel SAMYN

Huisarts, PLAN Huisartsen, Aalst

Dokter Simoens

Dr. William SIMOENS

Staflid dienst Medische beeldvorming, ASZ

Dokter Traen

Dr. Koen TRAEN

Staflid dienst Gynaecologie, OLV

Dokter Van Heddeghem

Dr. Nathalie VAN HEDDEGHEM

Staflid dienst Oncologie, ASZ

Dokter Vercauter

Dr. Piet VERCAUTER

Staflid dienst Longziekten, OLV

21 September 2019

Download hier de presentaties van het symposium

Hartelijk dank voor uw deelname